НАШИЯТ ПРИНЦИП НА РАБОТА ПРИ ИЗРАБОТКА И ПОРЪЧКА НА МЕБЕЛИ

 

  1. Първото консултация с клиента, а ако е необходимо и оглед на място.
  2. Изготвя се чертеж или план, според характера на възложената задача.
  3. Клиента одобрява готовия чертеж или план.
  4. Подписва се договор за изработка./Заплаща се 50% капаро в брой или по банков път/
  5. Изработваме Вашите мебели или поръчка в уговорен срок.
  6. Клиентът одобрява готовата продукция, след което се доставя, а ако е необходимо се монтира./Доплащат се останалите 50% от стойността на поръчката/
  7. Подписва се приемо предавателен протокол.